نمودار نرخ بهره بین بانکی

نمودار نرخ بهره بین بانکی

نرخ سود بین بانکی هر هفته توسط بانک مرکزی اعلام میشود این نمودار به محض منتشر شدن آمار توسط بانک مرکزی بروز میشود. این نمودار طبق آخرین داده منتشر شده از بانک مرکزی بروزرسانی شده است.

آخرین نرخ اعلامی 3 اسفند 1402 : 23/6 %
نرخ بهره بین بانکی
نمودار نرخ بهره بین بانکی