نمودار نرخ بهره بدون ریسک در ایران

نرخ بهره بدون ریسک در ایران

نرخ بهره بدون ریسک یعنی میزان سودی که سرمایه گذار بصورت قطعی امکان دریافت آن را دارد . این نرخ معمولا از نرخ سود اوراق قرضه دولتی اثر میگیرد . سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در هر دارایی ، میزان بازده مورد انتظار را با این نرخ مقایسه می کنند ، طبیعی است که سود بالاتر از این نرخ برای سرمایه گذار جذاب خواهد بود و برعکس. به همین جهت روی p/e بازار سرمایه اثر دارد.

آخرین نرخ اعلامی 7 اسفند 1402 : 31 %
نمودار نرخ بهره بدون ریسک
نمودار نرخ بهره بدون ریسک ایران